Assessorament lingüístic

Per un català normalitzat.

El servei d’assessorament lingüístic ofereix suport a les empreses per normalitzar-hi l’ús de la llengua catalana i aconseguir que projectin una imatge lingüística normativa, professional i adient en cada registre. Estudiem les necessitats de cada cas i us assessorem mitjançant la resolució de dubtes, la redacció de documentació, la creació de guies d’estil i l’ús dels recursos i de les referències que cal conèixer per treballar en català. L’objectiu és que al final de la col·laboració pugueu ser autosuficients en la feina diària en català.

El servei d’assessorament lingüístic pot cobrir alguns o tots els aspectes següents:

  • Resolució de dubtes lingüístics
  • Elaboració de la documentació corporativa necessària
  • Elaboració i recopilació de la terminologia especialitzada necessària
  • Establiment de criteris lingüístics per aconseguir una imatge lingüística coherent
  • Correcció de diversos tipus de text (documents de gestió —cartes, pressupostos, informes, etc.— o de màrqueting —tríptics, presentacions, exposicions, etc.—, entre d’altres) amb comentaris sobre els canvis
  • Formació lingüística sobre recursos de la llengua catalana