Què fem

Traduïm, corregim, gestionem, assessorem.

Treballem amb els principals idiomes de l’Estat (català, castellà, gallec i èuscar) i els principals idiomes europeus (anglès, alemany, francès, italià i portuguès), tot i que també oferim traduccions i correccions a altres idiomes.

Els nostres serveis inclouen:

 • Gestió de projectes
 • Traducció, localització i revisió de programari
 • Traducció i revisió de documentació
 • Traducció jurada
 • Revisió, correcció i adequació lingüística
 • Redacció de textos
 • Assessorament lingüístic

Les nostres àrees d’especialització són:

 • Tecnologies de la informació i la comunicació: programari d’intel·ligència empresarial, programari en línia, telefonia mòbil, etc.
 • Pàgines web
 • Traducció tècnica
 • Traducció editorial i publicacions de mitjans de comunicació escrits
 • Màrqueting
 • Correcció de papers especialitzats
 • Gestió lingüística empresarial