Traducció

Tipus

Cada traducció és un món i cada moment té unes necessitats concretes. Hi ha traduccions urgents, relaxades, d’importància extrema, de mer tràmit. Com que no totes es tracten igual, a FESlingua adaptem les tarifes i els procediments a cada tipus de text i oferim flexibilitat perquè el client ens expliqui què n’espera, del text.

Tot i això, de manera predeterminada, tractem tots els textos amb la màxima cura i hi apliquem els procediments estàndard que es detallen a continuació.

Procediments estàndard

A FESlingua sabem la importància de cadascun dels processos del cicle del projecte. El nostre mètode de treball segueix uns passos molt ben definits, que creiem essencials per garantir la qualitat del resultat final.

ServiceAnalisis Anàlisi de la tasca i elaboració de pressupost ServiceTraduccion Procés de traducció ServiceRevision Procés de revisió ServiceLQA LQA intern ServiceClientes Lliurament al client
Anàlisi de la tasca i elaboració de pressupost Analitzem cada tasca de manera independent per determinar quins són els recursos més adients en cada cas.
Procés de traducció Cerquem el traductor amb el perfil més adient per a cada feina.
Procés de revisió Comptem amb revisors de confiança que avaluen la feina de traducció. D’aquesta manera, seguim sempre l’evolució dels nostres traductors.
LQA intern Tots els nostres projectes passen per un procés addicional de control de qualitat intern, on es torna a comprovar que tots els punts bàsics siguin correctes i s’analitza un fragment del text aleatori representatiu del global.
DTP Si és necessari, ens encarreguem del procés de maquetació de la vostra documentació.
Lliurament al client Sempre esperem rebre els comentaris dels nostres clients, els recopilem i els tenim en compte per a futures col·laboracions.
ServiceDTP DTP Control de qualitat postDTP